Kunst is niets anders dan leren zien

In een sobere expressieve vormtaal weet Herman Van Nazareth de menselijke eenzaamheid te abstraheren en te sublimeren. Zijn taal is uitgepuurd maar universeel en grijpt op een dramatische wijze terug naar de oervormen.

Hedendaagse Kunst sinds 1963

"Kunst is niets anders dan leren zien" - Herman Van Nazareth

Doel van de stichting

De stichting werd opgericht ter verwezenlijking van

Het verwerven, verzamelen, inventariseren en archiveren, onderzoeken, beschermen, conserveren en ontsluiten van het artistieke erfgoed van de kunstenaar Herman Van Aerde, bij het publiek bekend onder zijn pseudoniem en artiestennaam Herman Van Nazareth. Het verwezenlijken van dit doel kan, rekening houdend met de huidige en toekomstige beschikbare technologie en middelen zowel in het binnenland als in het buitenland plaatsvinden.

Door het verrichten van volgende activiteiten:

  • Verkoop, inkoop of ruiling van kunstvoorwerpen in de meest ruime zin van het woord met verzamelaars of galerijen, veilinghuizen of andere tussenpersonen
  • Verwerven, behouden, beheren en vervreemden van onroerend goed of van het roerend patrimonium van de stichting.

AGENDA

“Tuin Der Kunsten” te Bottelare

Weekend 11-12 Mei van 10u tot 19u , Lindestraat

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Herman Van Nazareth

schrijf je in op de nieuwsbrief

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.